خانه / نحوه پذیرش و ارائه خدمات

نحوه پذیرش و ارائه خدمات

مراحل پذیرش

اورژانس : کلیه بیماران بدحال ابتدا در بخش تریاژ بستری و تشکیل پرونده می دهند . در تریاژ بیماران اولویت بندی شده و پس از ویزیت پزشک اورژانس اعزام و یا در بخش اورژانس ، ccu ، جراحی و یا داخلی بستری می گردند .در صورت نیاز پزشکان متخصص on call در بیمارستان حضور خواهند یافت.

 

غیر اورژانس : بیمار بعد از گرفتن دستور پزشک جهت پذیرش به بخش پذیرش مراجعه نمایند .

 

بیماران بخش جراحی روز قبل از عمل با توجه به نوبت داده شده توسط پزشک و اتاق عمل طبق فرایند زیرمراجعه می نمایند .

۱- مراجعه به بخش پذیرش جهت تشکیل پرونده ( با در دست داشتن برگه بستری از طرف پزشک معالج و دفترچه بیمه- برای بستری نوزادان دفترچه مادر نیز مورد نیاز است .

۲- مراجعه به صندوق جهت واریز پیش پرداخت

۳- مراجعه به مسئول بخش جهت انجام مراحل بستری در بخش

۴- گرفتن آزمایشات و یا ECG و CXR برای بیماران کاندید عمل جراحی

 

 

 مراحل ترخیص بیمار

۱- مراجعه به واحد حسابداری پس از دستور ترخیص توسط پزشک معالج و انجام سایر امور مربوط به ترخیص بیمار از بخش و دریافت برگه پرداخت صورتحساب

۲- پرداخت هزینه به صندوق و دریافت قبض

۳- تحویل قبض به حسابدار و دریافت برگه ترخیص

۴- تحویل برگه ترخیص به سرپرستار بخش و تایید برگه جهت خروج بیمار از بخش

۵- تحویل نسخه دیگر برگه ترخیص به نگهبانی بیمارستان

 

 

 پذیرش بیماران

راهنمای نحوه ی پذیرش بیمار بستری

۱- حضور بیمار در بیمارستان و مراجعه به واحد پذیرش

۲- ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج به واحد پذیرش

۳- ارائه کارت ملی ، شناسنامه ، دفترچه بیمه ، معرفی نامه بیمه تکمیلی (در صورت داشتن بیمه تکمیلی)

۴- ارائه توضیحات مورد نیاز در خصوص هزینه بیمارستان و مراجعه بیمار به صندوق جهت هزینه الحساب (در صورتی که بیمار بیمه نباشد))

۵- ثبت اطلاعات اولیه بیمار در سیستم

۶- الصاق مدارک بیمه و قبض ودیعه روی پرونده

۷- اخذ رضایت نامه از بیمار یا همراهان وی

۸- ارائه پرونده ، دستبند شناسائی  بیمار

۹- راهنمایی بیمار به بخش مربوطه توسط نگهبان بخش

 

مدارک لازم جهت بستری بیمار :

– دستور بستری از پزشک معالج .

– کارت ملی ، شناسنامه ، دفترچه بیمه (تاریخ اعتبار و برگ سفید داشته باشد) .

– در صورت داشتن بیمه تکمیلی طرف قرارداد، ارائه معرفی نامه بیمه تکمیلی ترجیحا در زمان پذیرش و یا نهایتا ۱۲ ساعت بعداز پذیرش

– در پذیرش کودکان حضور قیم قانونی به همراه شناسنامه الزامی است.

– کارت شناسایی معتبر عکس دار برای اتباع غیرایرانی (شناسنامه ، گواهینامه ، گذرنامه ، کارت اقامت) .

– کودکان بالای ۲ سال باید حتما دفترچه بیمه عکس دار داشته باشند در مورد کودکان زیر ۲ سال که دفترچه بیمه عکسدار نیست به همراه داشتن دفترچه بیمه پدر و مادر الزامی است

.

اطلاعات ضروری پذیرش بیمار :

– لازم است اطلاعات مندرج در برگ پذیرش و دستبند  شناسایی بیمار توسط بیمار یا همراه وی به منظورتایید صحت اطلاعات مندرج کنترل گردد.

– پذیرش بیمار ۲۴ ساعته فعال می باشد .

– حضور همراه خانم بر بالین بیمارخانم در بخش زنان (به جزء اتاق خصوصی ) در صورت تایید پزشک معالج امکان پذیر است.

– میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیمار(بیمارانی که هیچ بیمه ای ندارند) اخذ می گردد فقط پیش پرداخت است و میزان کامل هزینه ها (که شامل حق الزحمه پزشکان و هزینه بیمارستان) توسط واحد ترخیص اعلام می گردد.

– ساعت ملاقات از ساعت ۲ تا ۴ عصر می باشد .

 

ترخیص بیماران

مراحل لازم جهت ترخیص بیمار :

۱- پس از صدور دستور کتبی ترخیص توسط پزشک معالج، منشی بخش اطلاعات را کامل و پرونده را به واحد ترخیص تحویل می دهد.

۲- بعد از پرداخت هزینه ها به صندوق و تحویل قبض نهایی به ترخیص، اصل صورتحساب توسط ترخیص به همراه بیمار تحویل داده می شود، که جهت مراجعات بعدی برای پیگیری امور مالی همراه داشتن اصل صورتحساب الزامی است.

۳- در زمان دریافت صورتحساب اگر بیمار دارای بیمه مکمل غیر طرف قرارداد بیمارستان باشدو یا جهت جراحی بیمار، خود وسایلی را از خارج از بیمارستان تهیه کرده باشد جهت دریافت مدارک لازم راهنمایی می شود.

 

نحوه استفاده از بیمه :

بیمار قبل از بستری زمانیکه جهت ویزیت نهایی به پزشک مراجعه میکند بایستی دستور بستری خود را دریافت و وقت بستری و یا جراحی را با پذیرش هماهنگ مینماید.درصورتی که بایستی علاوه بر مدارک موجومدارک دیگری مانند معرفی نامه نیاز داشته باشد توسط متصدی پذیرش توجیه میگردد تا نسبت به تهیه آن اقدام نماید .

بیمارانی که فاقد بیمه می باشند در صورت خواست بیمار معرفی میگردد به بیمه خدمات درمانی سلامت تا تحت پوشش بیمه قرا گیرد .

ترخیص بیماران بستری در ایام هفته از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۷ و روزهای جمعه و ایام تعطیل ۹-۱۴ می باشد.

این بیمارستان ،بر اساس اصل درآمد،هزینه های جاری خود را اداره مینماید و تحت پوشش هیچ سازمان و نهاد دولتی نمی باشد.در نتیجه پرداخت ودیعه کامل و تسویه حساب بر اساس مبلغ اعلام شده توسط واحد ترخیص،برای بیمارستان الزامیست.

در این بیمارستان واحد مدد کاری وجود دارد در صورتی که بیماران نیاز به مساعدت داشته باشند پس از بررسی و هماهنگی با مسئول حسابداری به بیماران تخفیف داده میشود .